Δήμας Ευθύμιος

Διαχειριστής του Εκτροφείου :

Αριθμός τηλεφώνου: +030 6946457666

E-mail: dimbullofdarkness@yahoo.com